Ďalšie súvisiace dokumentácie

Hydrocoop, spol. s r. o. dodáva inžinierske, projektové, konzultačné a prieskumné práce s možnosťou zabezpečenia dodávok investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

vplyv stavby na životné prostredie
zámery stavby
žiadosti o prostriedky z fondov EÚ
tendrové dokumentácie
dokumentácie skutočného realizovaného diela