Vitajte na našej webovej stránke!

Hydrocoop, spol. s r.o. je konzultačná spoločnosť, ktorá vypracováva projektovú dokumentáciu, vykonáva inžiniersku, konzultačnú poradenskú činnosť v oblasti zásobovania pitnou a úžitkovou vodou, odvádzania odpadovej a povrchovej vody, čistenia odpadových vôd, skládok tuhých odpadov a ďalších vodohospodárskych problémov.

Dodáva a zabezpečuje komplexné riešenia vrátane prípravných a prieskumných prác, autorské a stavebné dozory až po ukončenie stavieb a ich odovzdanie do prevádzky. Spracováva dokumentácie pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, podklady pre výberové a tendrové dokumentácie, prevádzkové a manipulačné poriadky, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a normotvornú činnosť.
dozvedieť sa viac