Predmet podnikania

projektová činnosť v investičnej výstavbe – inžinierske stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby
výskum a vývoj v oblasti vodohospodárskych a ekologických stavieb
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vodohospodárskych a ekologických stavieb
inžinierska činnosť
sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti