Oblasť stokových sietí

Hydrocoop, spol. s r. o. dodáva inžinierske, projektové, konzultačné a prieskumné práce s možnosťou zabezpečenia dodávok investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

stokové siete jednotnej a delenej sústavy
skupinové kanalizačné systémy
tlakové a podtlakové kanalizácie
čerpacie stanica odpadových vôd
povodňové čerpacie stanice
dažďové nádrže
pasporty stokových systémov
prevádzkové a manipulačné poriadky stokových sietí
generely stokových sústav