Zamestnanci a subdodávky

Hydrocoop, spol. s r.o. zamestnáva priemerne 24 stálych pracovníkov v trvalom pracovnom pomere. Postupne omladzuje pracovný team väčšinou o absolventov vysokých škôl zameraných na technickú činnosť spoločnosti. Podarilo sa vytvoriť zdravú a výkonnú štruktúru skúsených odborníkov skĺbenú s mladými pracovníkmi, ktorí si osvojujú skúsenosti starších kolegov.

Zo stálych zamestnancov je cca 80 % absolventov vysokých škôl, cca 15 % absolventov stredných odborných škôl a technikov a približne 5 % administratívnych pracovníkov.

Hydrocoop spol. s r.o. spracúva dodávanú projektovú dokumentáciu pomocou výpočtovej techniky najmodernejšej koncepcie, na ktorú vlastní potrebný hardware a software. Výpočtová technika sa neustále modernizuje, dopĺňa a obnovuje.

Mimo stálych pracovníkov v trvalom pracovnom pomere zamestnáva Hydrocoop, spol. s r.o. v prípade potreby ďalších externých pracovníkov, predovšetkým pre špeciálne profesie, ako sú preklady, overovanie technologických výpočtov najmä pre ČOV, úpravne vôd, modelovanie stokových sietí, ÚK, vzduchotechniku.

Okrem prác vodohospodárskej a stavebnej profesie zabezpečuje Hydrocoop, spol. s r.o. vlastnými pracovníkmi projekciu strojných častí PD a rozpočtárskych prác.

Špecializované profesné práce pre PD, ako sú elektročasti, architektúra a statika, zabezpečujeme ako subdodávky u renomovaných firiem.

Pri riešení špeciálnych problémov súvisiacich s riešením spolupracuje naša spoločnosť s vyvolenými a skúsenými odborníkmi, ktorí riešia jednotlivé problémy a zadania pod našou gesciou.